header image
Hlavná stranka arrow Pravdivé a úplné informácie
Prečo vznikli tieto stránky. PDF Tisk
Středa, 20 říjen 2010

 

ou.jpg

Obecný úrad v Ivanovciach

Tento článok píšem najmä pre obyvateľov Ivanoviec, aby som im umožnila pozrieť sa trošku pod pokrievku toho, ako a čo sa /asi/ deje na našom obecnom úrade.

Takto to vyzeralo doteraz.

Chcem sa s vami podeliť o moje zážitky zo zasadnutia nášho obecného zastupiteľstva, na ktoré som chcela   chodiť, dozvedieť sa, ako sa rozhoduje aj o mne, mojej rodine, susedoch a priateľoch.
Umožnené mi to bolo jeden jediný raz, potom už všetky boli asi TAJNÉ.
Je to niekedy trochu nudné, ale určite poučné tam sedieť a počúvať ako nás nami zvolení ľudia zastupujú.


 

Odporúčam všetkým niekedy prísť. Rokovania sú zásadne verejné.

Neverejné zasadnutie je len veľmi výnimočne. Za tie dva roky čo som sa domáhala o informáciu, kedy bude rokovanie zastupiteľstva, boli zrejme všetky  neverejné.
Termín zasadnutia aj s programom ma byť zo zákona vyvesený na úradnej tabuli. Ani na základe môjho naliehania a upozornenia, to na žiadnej tabuli nenájdete. Musela som si vypočuť zaujímavé argumenty, prečo to tam nie je. A pritom táto povinnosť zverejňovať program schôdze je zakotvená v zákone o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb v znení neskorších predpisov.

ĎALEJ ...

Pred schválením ma byť rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obce obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnou účte obce. (§ 9 odsek 3 zákona o obecnom zriadení)

ZOPÁR OTÁZOK...

Viete koľko peňazí je na čo vyčlenených? Viete koľko peňazí sa kde minulo, na čo sa minulo najviac peňazí a na čo najmenej a prečo? Prečítali ste si rozpočet alebo záverečný účet obce?

Myslím, že nie.
Nebol totižto vyvesený nikde, kde by ste si ho mohli prečítať. Keď som to vytkla na tom jednom zasadnutí, najprv zavládlo ťaživé ticho a potom som sa napočúvala niekoľko trápnych odpovedí a zdôvodnení, že ich radšej ani nebudem opisovať. Možno až na jednu: vraj to nikoho vôbec nezaujíma a keby ste si to aj čítali, tak tomu ani nebudete rozumieť.
Skúste si pozrieť webové stránky okolitých obcí (napríklad www.drietoma.sk) a skúste si prečítať ich rozpočet. Uvidíte, či tomu naozaj nerozumiete, ako si to o nás myslia ľudia, ktorých volíme. Dá sa to napísať aj tak, že tomu bude rozumieť každý.

AKO SA INFORMUJE...

Požadovala som na zasadnutí obecného zastupiteľstva, že treba  na webovej stránke všetko to, čo sa schválilo na zasadnutí (uznesenia) a aj priebeh samotného uznesenia (zápisnice). Ako vidíte na www.ivanovce.sk, ešte stále tam nie sú.  Vlastne nie je tam nič, iba to, že p. Hládeková je „poslednou starostkou" už 20 rokov.

Tak ako je u nás zvykom, vypočula som si plno zaujímavých odpovedí, prečo sa to nemôže zverejňovať. Názor je taký, že keď budete vedieť o tom, ako ktorý poslanec hlasuje, tak sa poslanci budú báť hlasovať. No... aj takéto čudné veci sa dajú dozvedieť.

A pritom podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií je obec povinná zverejňovať prijaté všeobecné záväzné nariadenia obce, uznesenia zastupiteľstva a zápisnice z rokovania zastupiteľstva. Ako príklad si stačí pozrieť niektoré webové stránky samospráv (zvlášť odporúčam http://www.chocholna-velcice.sk/ alebo http://www.drietoma.sk/).

Je to škoda, že naši volení zástupcovia nepoznajú elementárne zákony (napríklad zákon o obecnom zriadení, zákon o slobodnom prístupe k informáciám). Neviem ako môžu sľubovať, že budú dodržiavať zákony, keď ich ani nečítajú, nieto aby ich ešte poznali.

Totiž:
Na začiatku svojho funkčného obdobia skladajú poslanci a starosta sľub približne v takomto znení:

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce (starosta aj záujmy Slovenskej republiky), dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca (starostu) obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)


 

To, čo chcem, nie je utajené ani zakázané vedieť. V súčasnosti sa porušujú zákony, ktoré majú ako predstavitelia obce dodržiavať . Porušovaním týchto zákonov však obmedzujú nás, občanov Ivanoviec.
Je naším právom, a ja myslím, že aj povinnosťou, poznať, ako naši zástupcovia gazdujú, v akom stave je naša obec.

Asi na nich málo tlačíme, málo od nich vyžadujeme. Stačí nám, že tam sú a príliš nás nezaujíma, čo a ako sa deje.
Ak nám záleží, ako sa tu bude bývať o pár rokov alebo i zanedlho, mali by sme sa oveľa viac zaujímať aj o tieto veci. Pozrieť sa občas, či tí, ktorých sme volili, na nás náhodou nezabudli.

(Všetky tieto veci som čerpala zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a
zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciam.)

 
Ankety
Prišli by ste niekedy sa pozrieť na zasadnutie zastupiteľstva,ako nás poslanci zastupujú?
 
Dnes nezabudnite blahoželať
Dnes má meniny: Norbert
Zajtra má meniny: Róbert

Štatistika
OS: Linux p
PHP: 5.6.40
MySQL: 5.0.92-log
Čas: 22:48
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Členů: 4
Reportů: 83
Odkazů: 0
Přístupů: 353663
Počasie
could not open XML input