Platy a dôchodky v krajinách eura.
Středa, 21 březen 2012

Priemerne platy a dôchodky v krajinách, ktoré používajú EURO (€):

 Luxembursko

 

 

 Holandsko

 

 

 Plat:

 3 880 €

 116 904 Sk

 Plat:

 3 222 €

 97 078 Sk

 Dôchodok:

 3 426 €

 103 226 Sk

 Dôchodok

 2 693 €

 79 506 Sk

 Nemecko

 

 

 Francúzsko

 

 

 Plat:

 2 951 €

 88 913 Sk

 Plat:

 2 935 €

 88 431 Sk

 Dôchodok:

 1 177 €

 35 476 Sk

 Dôchodok:

 1 502 €

 45 276 Sk

 Fínsko

 

 

 Rakúsko

 

 

 Plat:

 2 873 €

 86 563 Sk

 Plat:

 2 801 €

 84 349 Sk

 Dôchodok:

 2 666 €

 80 315 Sk

 Dôchodok:

 1 288 €

 38 802 Sk

 Belgicko

 

 

 Írsko

 

 

 Plat:

 2 799 €

 84 333 Sk

 Plat:

 2 412 €

 72 673 Sk

 Dôchodok:

 2 099 €

 63 249 Sk

 Dôchodok:

 783 €

 23 618 Sk

 Taliansko

 

 

 Cyprus

 

 

 Plat:

 2 346 €

 70 684 Sk

 Plat:

 1 775 €

 53 480 Sk

 Dôchodok:

 1 593 €

 47 994 Sk

 Dôchodok:

 853 €

 25 709 Sk

 Grécko

 

 

 Španielsko

 

 

 Plat:

 1 710 €

 51 522 Sk

 Plat:

 1 617 €

 48 720 Sk

 Dôchodok:

 1 636 €

 49 306 Sk

 Dôchodok:

 1 318 €

 39 716 Sk

 Slovinsko

 

 

 Malta

 

 

 Plat:

 1 381 €

 41 609 Sk

 Plat:

 1 344 €

 40 494 Sk

 Dôchodok:

 341 €

 10 274 Sk

 Dôchodok:

 416 €

 12 532 Sk

 Portugalsko

 

 

 Slovensko

 

 

 Plat:

 1 253 €

 37 752 Sk

 Plat:

 678 €

 20 443 Sk

 Dôchodok:

 451 €

 13 590 Sk

 Dôchodok:

 311 €

 9 368 Sk

* údaje z roku 2009

Porovnajte sami :

·  Priemerná  mzda  slovenského občana  je  takmer  šesťnásobne  nižšia

·  Priemerný dôchodok je 11-násobne nižší napríklad v porovnaní s občanom Luxemburska

·  Priemerná mzda  slovenského  občana  je  polovičná  a dôchodok  dvojtretinový  napríklad
v porovnaní  s občanom  Portugalska,  ktoré  do  času  prijatia    ako  oficiálnej  meny  na
Slovensku  zastávalo  pozíciu  „najchudobnejšieho"  členského  štátu  medzi  štátmi  EU,
v ktorých je oficiálnou menou €.

·  Výšku priemernej mzdy na Slovensku nedosahuje takmer 70 % zamestnaných občanov. 

  Na  hranici  chudoby  a biedy  sa  dnes  nachádza  štvrtina  občanov  Slovenska. 

Toto  je postavenie  Slovenska  po  viac ako 20. ročnom  „bačovaní"  všelijakých  „privatizérov", rozkrádačských a pravicových vlád, a to aj v čase  svetovej hospodárskej krízy.

P.S.: Nezabudajme, ze Fico ludom slubil istoty ale neslubil, ze budu zadarmo. :-)